Home » Events, Relevant events, Relevant news » Seminarie over het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en de doorwerking in de verschillende rechtstakken
Dec
02

Het Leuven Institute for Human Rights and Critical Studies (LIHRICS) organiseert een seminarie over het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en de doorwerking in de verschillende rechtstakken. Het evenement heeft plaats op donderdag 13 februari 2014 van 13u30 tot 17.00 uur in de Zeger Van Hee, College De Valk, Tiensestraat 41 te 3000 Leuven. Na afloop wordt een receptie aangeboden.

Dit seminarie zal de juridische ontwikkelingen bestuderen in Vlaanderen volgend op de ratificatie van het VN-Verdrag inzake rechten van personen met een handicap. Na een algemene inleiding, zal er worden stilgestaan bij de doorwerking van dit Verdrag in twee rechtstakken : het sociaal recht en het onderwijsrecht. Academici en mensen uit de praktijk zullen in panels met elkaar in debat gaan. Tenslotte zullen de slotbeschouwingen een toekomstperspectief bieden over vorming en beleid.

Gelieve in te schrijven via www.pvthemis.be.

Comments are closed.