Home » Relevant events, Relevant news » Inclusief onderwijs en de kennis rond ondersteunende hulpmiddelen voor leerlingen met beperkingen
Sep
27

Ieper, 24 september 2013

Geachte Leerkracht,

De WVA (Werkgroep Vorming & Aktie vzw) werkt aan de integratie, emancipatie en inclusie van personen met beperkingen. In dit kader zijn we officieel erkend als vrijetijdsorganisatie. Tevens is er binnen de WVA een deelwerking rond het gebruik van ICT alsook ondersteunende hulpmiddelen.

In het kader hiervan werken we samen met Phoenixkm.eu in Europese projecten die als doel hebben de ICT vaardigheden van personen met een beperking te verbeteren. Nu is er een nieuw project dat zich richt op het inclusief onderwijs en de kennis rond ondersteunende hulpmiddelen voor leerlingen met beperkingen.

Om de leerkrachten hierop voor te bereiden is er een vormingspakket uitgewerkt dat in een 5-tal sessies aan u wordt voorgesteld.

De inhoud ervan bestaat uit :

ICT in onze maatschappij

 • ICT in dienst van de mens

De verschillende soorten beperkingen

 • Intellectueel, leer, mentaal, fysisch, spraak, spraak en taal, enz.

Evaluatiemogelijkheden eindgebruiker ondersteunende hulpmiddelen

ICT gebaseerd op ondersteunende hulpmiddelen

 • Universele design oftewel design voor allemaal
 • Verschillende categorieën voor verschillende beperkingen

Nood om met elkaar te communiceren

 • PC’s, laptops, smartphones, tabs en tablets
 • Symbolen

Gebruik van pc, tablet-pc of smartphone

 • Alternatieven voor de standaard toetsenborden
 • Alternatieven voor standaard muis
 • Invoerapparaten via 1 beweging
 • Spraakherkenning

Gebruik van softwaretoepassingen op pc’s, tablets en smartphones

 • Speciale software voor op pc
 • Ondersteunende schrijfsoftware
 • Ondersteunende leessoftware
 • Alternatieve output oplossingen

Telefoonoproepen maken

 • Speciale telefoontoestellen (vast toestel en gsm)

Kiezen van het juiste hulpmiddel (via mobiele toepassing)

Hoe gebruik van ondersteunende hulpmiddelen toepassen

Waar koop je ondersteunende hulpmiddelen

Sociale vaardigheden

Word zelf een expert

 • Peer ondersteuning, mentorschap, trainer met ervaring in gebruik ondersteunende hulpmiddelen

De gratis sessies hebben plaats op 19 oktober, 2, 16, 30 november en 14 december 2013 (telkens een zaterdag) van 9 tot 12 u. in de vergaderruimte van de WVA, Rijselstraat 98 in Ieper. Na elke sessie is er ook een broodjeslunch voorzien voor alle deelnemers.

Mocht u niet in persoon kunnen deelnemen, maar toch de cursus wensen te volgen, dan wordt deze eveneens gratis elektronisch aangeboden via een online leerplatform.

Inschrijven kan tegen 12 oktober via : inschrijvingen@wvavzw.be of telefoon 057 21 55 35. Geef hierbij a.u.b. aan of u wenst deel te nemen aan de sessies in de WVA en/of u wenst deel te nemen via het online leerplatform.

Met vriendelijke groeten,

Wim Moeyaert
WVA – Open IT

Karel Van Isacker
Phoenixkm.eu

Comments are closed.