Εταίροι

Στο πρόγραμμα ATLEC συμμετέχουν οι εξής εταίροι:

  • Oak Field School and Sports College (ανάδοχος): Το Oak Field School and Sports College είναι ένα σχολείο για όλες τις ηλικίες, πουπαρέχει μόρφωση σε μαθητές από το Nottingham και τις γύρω περιοχές. Το σχολείο προσφέρει ένα πλούσιο και συναρπαστικό πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει τις ανάγκες των μαθητών του. Όλοι οι μαθητές που εισάγονται στο σχολείο έχουν Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και έχουν διαμορφωθεί αναλυτικές και αυστηρές στρατηγικές ώστε να εξασφαλιστεί η διαρκής πρόοδος και η στοχοθέτηση. Πρόκειται για ένα εξουσιοδοτημένο αθλητικό κολέγιο, όπου οι ΤΠΕ παίζουν καθοριστικό ρόλο. Το σχολείο είναι επίσης αναγνωρισμένο από το Βρετανικό Συμβούλιο ως Διεθνές Σχολείο, ενώ λόγω της ηγετικής του θέσης εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, έχει πρόσβαση σε πολλά άλλα σχολεία και οργανισμούς που έχουν εμπειρία και γνώση στις ΥΤ. Το σχολείο συνεργάζεται με ομάδες χρηστών-ατόμων με αναπηρίες τα τελευταία 15 χρόνια, σε μια σειρά από Ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα.
  • PhoenixKM BVBA (συντονιστής): Η εταιρεία PhoenixKM BVBA έχει εκτενή εμπειρία στον τομέα της συμβουλευτικής σε θέματα προσβασιμότητας. Εστιάζει στην ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρίες σε κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής και αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων της μέσω της προηγμένης τεχνογνωσίας και εμπειρίας στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της απασχόλησης. Η εταιρεία προσφέρει τα παραπάνω σε ομάδες χρηστών μέσω αυστηρώς προσδιορισμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς επίσης και σε ιδιωτικής και δημόσιας χρηματοδότησης έργα, από ειδικούς εμπειρογνώμονες. Η PhoenixKM παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες και πρωτοβουλίες σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και εκτός αυτής. Διαθέτει επίσης ένα νέο τμήμα που παρέχει υποστήριξη και συμβουλευτική σχετικά με την επιτυχή χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς (πολυμέσα, μουσική, παροχή υπηρεσιών). Ολοένα και περισσότερο, αυτή η γνώση εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς των επιχειρήσεων στις οποίες η PhoenixKM είναι ενεργή, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της προσβασιμότητας.
  • Αναπηρια Τωρα (Disability Now): Το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ είναι μια υποστηρικτική μη-κερδοσκοπική εταιρεία (ΜΚΟ) με εδραιωμένο Ευρωπαϊκό προφίλ, στελεχώνεται από ανθρώπους με κινητικές αναπηρίες και εκδίδει το διμηνιαίο περιοδικό «Αυτονομία», που διανέμεται δωρεάν στους Έλληνες με αναπηρίες. Το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ είναι ένα εργαλείο πληροφόρησης. Συλλέγει, καταγράφει, ταξινομεί, εκδίδει και διακινεί οτιδήποτε συμβαίνει και αφορά στα άτομα με αναπηρίες. Είναι ένας ολοκληρωμένος κατάλογος πληροφοριών και ένα ευφυές εργαλείο επιβίωσης για κάθε άτομο με ειδικές καταναλωτικές ανάγκες. Το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ συμμετέχει στην υλοποίηση αρκετών ερευνητικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην πλειοψηφία τους τα προγράμματα αφορούν στην Ανεξάρτητη Διαβίωση, την επαγγελματική αποκατάσταση, τις υποστηρικτικές τεχνολογίες (ΥΤ), την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την επαγγελματική κατάρτιση, την επιχειρηματικότητα των ανθρώπων με αναπηρίες, την Κοινωνία της Πληροφορίας, τον τουρισμό, το Anti-discrimination κ.ά.
  • Associazione Italiana Assistenza Spastici (A.I.A.S.) Della Provincia Di Bologna onlus: Ο AIAS Bologna είναι ένας οργανισμός (με περίπου 100 μέλη προσωπικό) που απευθύνεται σε άτομα με αναπηρίες και τα μέλη των οικογενειών τους. Ως πάροχος υπηρεσιών, έχει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας σε ΥΤ σε συνεργασία με τελικούς χρήστες. Τόσο η εκπροσώπηση των τελικών χρηστών όσο και η τεχνογνωσία είναι σημαντικοί παράγοντες για την επιτυχία των προγραμμάτων του οργανισμού. Βασική αρχή της εταιρείας είναι να θέτει πάντα το συμφέρον των ατόμων με αναπηρία στο κέντρο των πρακτικών της. Η υποστήριξη των ατόμων (όλων των ηλικιών) που έχουν μειωμένη λειτουργική αυτονομία, είναι μεταξύ των βασικών δραστηριοτήτων της AIAS Bologna. Η ομάδα Υποστηρικτικής τεχνολογίας της εταιρείας (ΥΤ) διατηρεί ένα πρωτοπόρο κέντρο (Περιφερειακό Κέντρο Emilia-Romagna για την Υποστηρικτική Τεχνολογία), που αποτελεί πρότυπο του είδους του στην Ιταλία. Η ομάδα ΥΤ λειτουργεί επίσης για λογαριασμό της τοπικής αυτοδιοίκησης ένα Κέντρο για την προσαρμογή του οικιακού περιβάλλοντος, εστιάζοντας στις ανάγκες των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρίες, με στόχο την ανεξαρτησία και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. Κάθε χρόνο περίπου 300 άτομα με ειδικές ανάγκες ανατρέχουν στις ομάδες υποστήριξης της AIAS (18 υπάλληλοι μεταξύ των οποίων εργοθεραπευτές, εκπαιδευτικοί, hardware και software εμπειρογνώμονες, ένας ψυχολόγος, ένας αρχιτέκτονας), καθώς και περίπου 600 επαγγελματίες, για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και κατάρτισης.
  • Greenhat Interactive Ltd: Η αποστολή της Greenhat Interactive είναι να διευκολύνει την ανεξαρτησία και την πρόσβαση σε μόνιμη εργασία για τα άτομα με αναπηρίες. Οι κοινωνικοί στόχοι και η προοπτική της είναι να πραγματοποιήσει την αποστολή της μέσω της ανάπτυξης προσβάσιμου, προ-επαγγελματικού διδακτικού υλικού και της οικοδόμησης υποδομών από τους εργοδότες ώστε να καταστούν οι χώροι εργασίας πλήρως προσβάσιμοι από το σύνολο της κοινότητας των εργαζομένων, ενισχύοντας την πεποίθηση πως το δυναμικό των εργαζομένων με αναπηρίες μπορεί να συμβάλει θετικά στον τομέα της οικονομίας. Η εταιρεία χρησιμοποιεί τις δεξιότητες και την τεχνογνωσία της στα θέματα απασχόλησης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και τη συνεργασία της με άλλους φορείς διαφόρων τομέων σε όλη την Ευρώπη, για την ανάπτυξη καινοτόμων σχεδίων για την αύξηση των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας των αποκλεισμένων ομάδων. Αποσκοπεί επίσης στην ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων και των ενδιάμεσων αγορών εργασίας για την αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης του target group της εταιρείας.
  • Πανεπιστήμιο Αθηνών: Το Τμήμα Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 1989 και σήμερα προσφέρει μαθήματα σε περίπου 1.000 φοιτητές σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Το Τμήμα Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης πρωτοπορεί στον τομέα της θεωρίας της επικοινωνίας και των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα. Το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών (UoANTLab) ιδρύθηκε το 1996, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της εκπαίδευσης και της έρευνας του Τμήματος στους τομείς των νέων τεχνολογιών και των εφαρμογών τους στην επικοινωνία, την εκπαίδευση και τα μέσα ενημέρωσης. Το Εργαστήριο έχει ως στόχο την έρευνα, καθώς και μια ολοκληρωμένη καταγραφή των έργων σε τομείς όπως η θεωρία και οι εφαρμογές των νέων τεχνολογιών και των προϊόντων τους. Μία από τις πιο δραστήριες ομάδες έρευνας που λειτουργούν στο εσωτερικό του Εργαστηρίου είναι η Ομάδα Προσαρμοστικού Περιεχομένου και Συστημάτων (Adaptive Content and Systems Group).

Comments are closed.