Πνευματική ιδιοκτησία

Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, στο περιεχόμενο των σελίδων αυτού του χώρου ανήκουν ή βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Έργου ATLEC.
Με την πρόσβαση σας στις σελίδες αυτές, δηλώνετε ότι συμφωνείτε να λαμβάνετε το περιεχόμενο μόνο για προσωπική σας και όχι εμπορική χρήση.
Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, μετάδοση, λήψη, αποθήκευση (σε οποιοδήποτε μέσο), μεταφορά, προβολή ή επίδειξη, υιοθέτηση ή αλλαγή με οποιοδήποτε τρόπο του περιεχομένουή των εικόνων/εικονιδίων/λογότυπων, κτλ. που χρησιμοποιούνται σε αυτόν το χώρο για οποιοδήποτε άλλο λόγοχωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια από το Έργο ATLEC.

Comments are closed.