Archive

Author Archive

Jan
29

Een beperking mag geen handicap zijn

Op initiatief van Helga Stevens en Lies Jans, beiden Vlaams Volksvertegenwoordiger en Gemeenschapssenator voor de N-VA, bundelde de N-VA haar visie op een volwaardig burgerschap voor personen met een beperking in een lijvig dossier, “Een beperking mag geen handicap zijn”. Dit nieuwe N-VA-dossier wordt aan pers en publiek voorgesteld op maandag 17 februari.

Afspraak op maandag 17 februari in het Vlaams Parlement (De Schelp), in hartje Brussel. Het onthaal loopt vanaf 18 uur, het programma start stipt om 18.30 uur. Einde om 21.15 uur.

Partner PhoenixKM zal hieraan deelnemen.

Jan
04

Met een handicap naar de school van je keuze

Leerlingen met een handicap hebben op school recht op redelijke aanpassingen. Een redelijke aanpassing is een maatregel die het effect van de beperking neutraliseert waarmee een persoon met een handicap te maken krijgt in een onaangepaste (school)omgeving.
Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding bracht een brochure uit die leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties meer vertrouwd wil maken met het begrip ‘redelijke aanpassingen’.

Download: Met een handicap naar de school van je keuze (652.94 KB, pdf)

Dec
26

OpenDyslexic – Free and Open Source Dyslexia Typeface

A free-to-use font designed to help people with dyslexia is gaining favour.

A B and C from the OpenDyslexic font - designed to give 'gravity' to letters to prevent the characters rotating in readers' minds

A B and C from the OpenDyslexic font – designed to give ‘gravity’ to letters to prevent the characters rotating in readers’ minds

OpenDyslexic’s characters have been given “heavy-weighted bottoms” to prevent them from flipping and swapping around in the minds of their readers.

A recent update to the popular app Instapaper has adopted the text format as an option for its users.

The font has also been built into a word processor, an ebook reader and has been installed on school computers.

The project was created by Abelardo Gonzalez, a New Hampshire-based mobile app designer, who released his designs onto the web at the end of last year.

Source: BBC

Dec
16

ATLEC in Newsflash 3 – EASPD Interest Group on Person centred Technology

ATLEC is featured in the third newsflash from the EASPD Interest Group on Person Centred Technology (PCT). The Person Centred Technology newsflashes continue to highlight the benefit of PCT to individuals. These benefits are consistent with many service providers’ values and, therefore, should be pursued irrespective of the economy.

You can download it here (pdf).


Dec
11

ATLEC promoted at Online Educa Berlin 2013

Booth at Online Educa Berlin 2013, presenting project outcomes

Booth at Online Educa Berlin 2013, presenting project outcomes

ATLEC was promoted at the ViPi booth at ONLINE EDUCA BERLIN which took place on 4-6 December 2013 in Berlin, Germany. This is the largest global conference on technology supported learning and training for the corporate, education and public service sectors.
With a particular emphasis on how Learning Moves, ONLINE EDUCA BERLIN 2013 focused on change and the role of technology in promoting creativity and innovation.


Dec
09

ATLEC at NEEC 2014

North of England Education Conference - 2014 - logo

North of England Education Conference – 2014 – logo

ATLEC will be presented at the 110th “North of England Education Conference – 2014 – Education: Innovation, Creativity, Employability” event, which takes place from 15-17/01/2014 in Nottingham, UK.

To register or participate, follow this link.

Dec
09

Video coverage of ViPi / ATLEC final symposium

The “Yes, I can! ICT and ICT-AT skills development for all” final symposium of the ViPi & ATLEC projects that took place on 04/12/2013 in Brussels, Belgium, was also captured on video.

For the actual presentations, please visit the agenda overview page, where pdf downloads are available of every presentation as well.

Below are the various video parts:

Part 1/8

Part 2/8

Part 3/8

Part 4/8

Part 5/8

Part 6/8

Part 7/8

Part 8/8Dec
05

ATLEC event presentations are now online

Helga Stevens at ViPi - ATLEC Event 04/12/2013

Helga Stevens at ViPi – ATLEC Event 04/12/2013

We completed a successful event yesterday, with the participation of experts from all over Europe and beyond.

All presentations can now be downloaded from the event page. We will also upload the complete video coverage of the entire event in the next few days, so that you can relive the event in its entirety, including the very lively panel debate.

Dec
02

Design for All in progress, from theory to practice – ECA 2013

The new ECA publication “Design for All in progress, from theory to practice. ECA 2013” is now available. This publication aims both to help designers and advisors to check their understanding of the role they have to play when advising clients and also to help clients to check whether their advisors follow the principles of a Design for All approach.

Dec
02

Seminarie over het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en de doorwerking in de verschillende rechtstakken

Het Leuven Institute for Human Rights and Critical Studies (LIHRICS) organiseert een seminarie over het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en de doorwerking in de verschillende rechtstakken. Het evenement heeft plaats op donderdag 13 februari 2014 van 13u30 tot 17.00 uur in de Zeger Van Hee, College De Valk, Tiensestraat 41 te 3000 Leuven. Na afloop wordt een receptie aangeboden.

Dit seminarie zal de juridische ontwikkelingen bestuderen in Vlaanderen volgend op de ratificatie van het VN-Verdrag inzake rechten van personen met een handicap. Na een algemene inleiding, zal er worden stilgestaan bij de doorwerking van dit Verdrag in twee rechtstakken : het sociaal recht en het onderwijsrecht. Academici en mensen uit de praktijk zullen in panels met elkaar in debat gaan. Tenslotte zullen de slotbeschouwingen een toekomstperspectief bieden over vorming en beleid.

Gelieve in te schrijven via www.pvthemis.be.