Home » Relevant news » THE STATE OF THE WORLD’S CHILDREN 2013 – Children with Disabilities Unicef reportUNICEF-rapport ‘De Toestand van de Kinderen in de Wereld’ – Zie het kind vóór de handicap
May
30

Unicef logo

Unicef logo

Today, 30 May, UNICEF launched this year’s edition of its flagship publication, State of the World’s Children. The focus is Children with Disabilities. The report focuses on the position of children with disabilities in a varying worldwide landscape: how do they fare at home, in school, or at health care centres? What happens to children with disabilities in emergencies or conflict? How do these situations fluctuate around the world? The report asks readers to consider the lost opportunities in denying the full potential of these children. The State of the World’s Children 2013 argues for inclusive and equitable approaches in such areas as early childhood development, education, health, nutrition, humanitarian response and protection.

Source: Unicef

Unicef logo

Unicef logo

Volgens het jaarlijkse UNICEF-rapport “De Toestand van de Kinderen in de Wereld” (in het Engels) hebben zowel kinderen met een handicap als de gemeenschap waarin ze leven er voordeel bij wanneer ze zich focussen op wat ze kunnen bereiken in plaats van op de zaken/dingen waartoe ze niet in staat zijn. Het betrekken van kinderen met een handicap is net goed voor de hele samenleving. De Toestand van Kinderen in de Wereld 2013: (kinderen met een handicap), stelt dat kinderen met een beperking het minste kans maken om gezondheidszorg te krijgen en om naar school te kunnen gaan. Ze behoren tot de grootste risicogroepen die slachtoffer worden van geweld, mishandeling, uitbuiting en verwaarlozing, en dit vooral wanneer ze worden verborgen of in instellingen worden geplaatst. Dit blijft zich helaas voordoen vanwege de sociale stigma’s en de economische kost om hen op te voeden.

Het resultaat hiervan is dat kinderen met een handicap als de meest gemarginaliseerde mensen ter wereld worden beschouwd. Een betere integratie van kinderen met een handicap kan discriminatie juist voorkomen.

Bron: Unicef

Comments are closed.