Home » Relevant news, Survey » State of the Art and Research Analysis on ICT-based AT trainingStand van zaken en onderzoek ICT-gebaseerde AT training
Apr
29

This study on the “State of the Art relating to ICT-AT” aims to:

 • Gather representative evidence on the provision and usage of ICT-AT products and services in Belgium, Greece, Italy, the UK and across Europe, including market mechanisms.
 • Analyse barriers and opportunities in relation to increased access to employment associated with the use of Assistive ICT.
 • Analyse and use the information gathered to inform a unified curriculum in the training of people with disabilities to become experts in the field of ICT-AT and, to potentially equip them with the necessary skills to train other people with disabilities.

The document is structured as follows:

 • In the first chapter we will look at some numbers regarding the people with disabilities in Europe, and more particularly regarding the variety of statistics that exist, often with very different numbers. Finding an overall objective denominator proves to be difficult here, and often numbers need a different interpretation.
 • Next we focus on the education of children and young people with disabilities, and how this is addressed in all countries. Concrete details for Belgium, Greece, Italy and the UK are also included in the appendix to this document.
 • The next chapter addresses the employment of people with disabilities in the EU, again dealing with data that may not reflect reality, but which is used in official statistics.
 • We then look at ICT usage by people with disabilities, and the challenges people face there. Here, also data from previous recent studies is used, the AEGIS one being the largest and where PhoenixKM staff were co-authors.
 • Next we go to analyse the findings from the survey we conducted in 2012 among stakeholders in various EU countries, combined with some additional input collected from user forums that were held in Italy and the UK.

Based on this, the document concludes with the relevant input towards the curriculum that is being produced by the ATLEC partnership.

You can download the document here (accessible pdf).

Deze studie over de “Huidige stand van zaken en onderzoeksanalyse van ICT-gebaseerde AT training” heeft tot doel:

 • Verzamelen representatieve gegevens over de levering en het gebruik van ICT-AT-producten en diensten in België, Griekenland, Italië, het VK en in Europa, waaronder ook de marktmechanismen.
 • Analyse barrières en kansen in relatie tot het bekomen van een betere toegang tot de arbeidsmarkt door het gebruik van op ICT gebaseerde ondersteunende hulpmiddelen.
 • Analyseren en gebruik maken van de verzamelde gegevens en data om een uniform curriculum samen te stellen voor de opleiding van personen met een handicap tot deskundigen met kennis op het gebied van ICT gebaseerde ondersteunend ehulpmiddelen, en om potentieel andere mensen te trainen met de verkregen kennis.

Het document is als volgt opgebouwd:

 • In het eerste hoofdstuk zullen we kijken naar enkele cijfers met betrekking tot de personen met een handicap in Europa, en meer in het bijzonder met betrekking tot de diverse statistieken die er zijn, vaak met zeer verschillende en tegenstrijdige gegevens.
 • Vervolgens richten we ons op het onderwijs aan kinderen en jongeren met een handicap, en hoe dit wordt aangepakt in alle landen. Concrete voorbeelden voor België, Griekenland, Italië en het Verenigd Koninkrijk zijn ook opgenomen in de bijlage bij dit document.
 • Het volgende hoofdstuk gaat in op de tewerkstelling van personen met een handicap in de EU, gebaseerd op officiële statistieken.
 • We kijken dan naar ICT-gebruik door mensen met een handicap, en de uitdagingen waarmee mensen geconfronteerd worden. Hierbij worden ook gegevens gebruikt uit een aantal eerdere recente studies, waaronder een zeer uitgebreide van het AEGIS project. PhoenixKM personeel was betrokken bij deze studie.
 • Vervolgens gaan we naar de bevindingen van het onderzoek die we uitvoerden in 2012 onder de belanghebbenden in de verschillende EU-landen, gecombineerd met extra input verzameld onder eindgebruikerfora die werden georganiseerd in Italië en het Verenigd Koninkrijk.

Op basis van de resultaten, zal ATLEC het curriculum produceren.

U kan het document hier downloaden (in het Engels, toegankelijke pdf).

Comments are closed.