Archive

Posts Tagged ‘people with disabilities’

jan
26

ATLEC @ Com@modemdag

PhoenixKM nam deel aan de Com@modemdag op 3 februari 2012 in Duffel, België met focus op (ICT) AT voor personen met een handicap.

Lokale stakeholders waren ook aanwezig.

, , ,

jan
22

Interne markt voor inclusieve en ondersteunende ICT, gerichte marktanalyse en juridische aspecten – eindrapport

Het doel van de studie “Interne markt voor inclusieve en ondersteunende ICT, gerichte marktanalyse en juridische aspecten” was om de belangrijkste belemmeringen en kansen te onderzoeken die vandaag de dag bestaan in de Europese interne markt voor ondersteunende ICT en wat we er kunnen van leren.
De studie heeft de verschillende modellen geïdentificeerd die bestaan ​​in negen lidstaten voor het leveren van ondersteunende ICT voor mensen met een handicap, analyseerde de vraag-en aanbodzijde van de markt en voerde een aantal case studies uit. De studie bevat een aantal scenario’s, conclusies en aanbevelingen voor de verwezenlijking van de Europese interne markt voor ondersteunende ICT die de digitale inclusie van personen met een handicap moet ondersteunen.

Download het eindrapport (september 2011).

, , , , ,

jan
18

ATLEC Interview met David Stewart

In de context van de ATLEC project kick-off vergadering, hadden we een interview met David Stewart OBE, Hoofdonderwijzer van de Oak Field School and Sports College, in Bilborough, UK, en tevens project contractor.

, , , ,