Archive

Posts Tagged ‘mobile services’

jan
22

Het toegankelijk maken van mobiele telefoons en diensten voor personen met een handicap

Het toegankelijk maken van mobiele telefoons en diensten voor personen met een handicap is een gezamenlijk rapport van de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU) en G3ict. Het is uitgevoerd door het “Center for Internet & Society” en werd uitgebracht in november 2011.

Mobiele communicatie is in minder dan twee decennia alomtegenwoordig geworden in alle landen, en bereikt meer en meer ook de meest geïsoleerde en achtergestelde bevolking in ontwikkelde en ontwikkelingslanden. In 2011 waren er meer dan 5,4 miljard mobiele telefoons in gebruik, bijna één per inwoner op deze planeet.

In het midden van deze telecommunicatie-revolutie is er echter een deel van de bevolking (ouderen en personen met een handicap) die omwille van toegankelijkheidsfactoren moeite heeft om de complexe menselijke interfaces te begrijpen en te activeren (bvb. voor personen met cognitieve beperkingen of leerproblemen), is er een gebrek aan alternatieve communicatie voor mensen die leven met visuele beperkingen, blinden, doven en slechthorenden, of is er een gebrekkige ergonomie voor mensen met een lichamelijke handicap of met mobiliteitsbeperkingen.

Dit rapport bevat verwijzingen naar de nieuwe wet-en regelgevend kader dat met het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, een belangrijke bron vormt voor beleidsmakers. Het omvat ook praktische elementen die nodig zijn voor een succesvolle uitvoering van deze programma’s en het algemene beleid hieromtrent.

Download rapport.

, , ,