Archive

Posts Tagged ‘ICT’

mrt
08

UNESCO’s verslag van de bijeenkomst betreffende toegankelijke ICT voor studenten met een handicap

UNESCO logo

UNESCO logo

Het rapport geeft een overzicht van het multi-stakeholder overleg dat georganiseerd werd op het Hoofdkwartier van UNESCO in Parijs van 17-18 november 2011. De discussie spitste zich toe op de uitdagingen van en praktische oplossingen voor het bevorderen van personalisatie door middel van technologie in de klaslokalen voor studenten, in het bijzonder diegenen met leermoeilijkheden en lichamelijke handicaps. Het rapport bevat een aantal succesvolle case studies – onder hen het door de EU gefinancierde onderzoeksproject UMSIC (Bruikbaarheid van Muziek voor sociale integratie van kinderen) – en aanbevelingen over de manier waarop docenten en studenten de bestaande technologische oplossingen kunnen gebruiken in de klas, en hoe het UNESCO ICT-Competenties kader voor leraren kan worden toegepast voor leerkrachten, en capaciteitsopbouw over kwesties die verband houden met de toegankelijkheid.

Download het rapport.

, , , ,

jan
26

ATLEC @ Com@modemdag

PhoenixKM nam deel aan de Com@modemdag op 3 februari 2012 in Duffel, België met focus op (ICT) AT voor personen met een handicap.

Lokale stakeholders waren ook aanwezig.

, , ,

jan
22

Interne markt voor inclusieve en ondersteunende ICT, gerichte marktanalyse en juridische aspecten – eindrapport

Het doel van de studie “Interne markt voor inclusieve en ondersteunende ICT, gerichte marktanalyse en juridische aspecten” was om de belangrijkste belemmeringen en kansen te onderzoeken die vandaag de dag bestaan in de Europese interne markt voor ondersteunende ICT en wat we er kunnen van leren.
De studie heeft de verschillende modellen geïdentificeerd die bestaan ​​in negen lidstaten voor het leveren van ondersteunende ICT voor mensen met een handicap, analyseerde de vraag-en aanbodzijde van de markt en voerde een aantal case studies uit. De studie bevat een aantal scenario’s, conclusies en aanbevelingen voor de verwezenlijking van de Europese interne markt voor ondersteunende ICT die de digitale inclusie van personen met een handicap moet ondersteunen.

Download het eindrapport (september 2011).

, , , , ,