Partners

ATLEC project heeft de volgende deelnemende partners:

  • Oak Field School and Sports College (contractor): Oak field School and Sports College is een school voor onderwijs van alle leeftijdsgroepen aan leerlingen in de stad Nottingham en de omliggende overheden. De school biedt een verrijkend en opwindend curriculum, aangepast aan de individuele behoeften. Alle leerlingen hebben speciale onderwijsbehoeften. De school is een aangewezen sport college met ICT als het tweede element dat een sleutelrol speelt in de school. De school is ook aangewezen als International School door de British Council. Als lead school binnen het Verenigd Koninkrijk, hebben ze toegang tot vele andere scholen en organisaties die ervaring en kennis van ondersteunende technologieën hebben. De school werkt met gebruikersgroepen in verschillende Europese en andere projecten voor de laatste 15 jaar.
  • PhoenixKM BVBA (coordinator): PhoenixKM BVBA heeft een uitgebreide expertise op het gebied van toegankelijkheid consultancy. Hierbij gaat de aandacht vooral naar de integratie van mensen met een handicap in elk aspect van het dagelijks leven. We bereiken ons doel door het samen brengen van kennis, expertise en ervaring op het gebied van onderwijs, opleiding en werkgelegenheid, en het beschikbaar maken van de verworven kennis aan de beoogde gebruikersgroepen door middel van goed gedefinieerde consultancy diensten, alsmede persoonlijk alsook door gesubsidieerde projecten. PhoenixKM biedt zijn diensten en initiatieven aan in heel Europa, maar ook daarbuiten. We hebben ook een nieuwe afdeling die advies verleent over het succesvolle gebruik van sociale media in verschillende business domeinen (media, muziek, dienstverlening). Steeds vaker wordt deze kennis ook toegepast met betrekking tot de toegankelijkheid ervan.
  • Αναπηρια Τωρα (Disability Now): Disability NOW (DN) is een Griekse vzw met een gevestigde Europees profiel, gerund door en voor mensen met een handicap. Het vormt een belangrijke bron van collegiale ondersteuning en begeleiding voor mensen met een handicap om met de juiste kennis en vaardigheden hun burgerrechten beter te verdedigen. DN is betrokken bij samenwerkingsverbanden in nationale en Europese projecten die van cruciaal belang zijn voor de sociale integratie van personen met een handicap. Dergelijke projecten zijn vooral gericht op problemen van toegankelijkheid, de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, het onderwijs en levenslang leren, e-government en e-inclusie, zelfstandig wonen, collegiale ondersteuning, ondersteunende technologieën, enz.
  • Associazione Italiana Assistenza Spastici (A.I.A.S.) Della Provincia Di Bologna onlus: AIAS Bologna is een organisatie (met ongeveer 100 medewerkers) voor mensen met een handicap en hun gezinsleden. Het heeft meer dan 30 jaar ervaring in het werken met eindgebruikers en het gebruik van ondersteunende technologieën, steeds met het belang van de personen met een handicap als vertrekpunt. Het beoordelen van en het ondersteunen van mensen van alle leeftijden met een verminderde functionele autonomie behoren tot de kernactiviteiten van AIAS Bologna. Het Hulpmiddelen (HM) Team baat het AT Centre (Regionaal Centrum Emilia Romagna voor Ondersteunende Technologie) uit, dat is uitgegroeid tot een leider en het model in zijn soort in Italië. Het HM-team werkt verder in opdracht van het stadsbestuur in het Centrum voor de aanpassing van de huiselijke omgeving, dat gericht is op de behoeften van ouderen en mensen met een handicap en die streeft naar hun onafhankelijkheid en kwaliteit van leven. Elk jaar worden ongeveer 300 personen met een handicap doorverwezen naar de beoordeling teams van AIAS (18 medewerkers waaronder ergotherapeuten, opvoeders, AT hard-en software-experts, een psycholoog, een architect), alsook als 600 professionals voor advies, begeleiding, en training.
  • Greenhat Interactive Ltd: Greenhat Interactive’s missie is het faciliteren van onafhankelijkheid en toegang tot duurzame werkgelegenheid voor mensen met een handicap. Hun sociale doelstellingen worden gerealiseerd door ontwikkeling van toegankelijke, voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs en capaciteitsopbouw van werkgevers om werkplekken en de werkgelegenheid volledig toegankelijk te maken voor de hele gemeenschap door het vergroten van hun bewustzijn omtrent de mogelijkheden van mensen met een handicap, en zo een positieve bijdrage te maken aan de economie. Zij maken gebruik van de vaardigheden en capaciteiten en de ervaring van het werken met kansarme groepen in het Verenigd Koninkrijk in samenwerking met andere organisaties in alle sectoren in heel Europa. Tevens voeren ze een reeks van innovatieve projecten uit om de inzetbaarheid en vaardigheden van uitgesloten groepen te verhogen. Het is gericht op het ontwikkelen van sociale ondernemingen  en de intermediaire arbeidsmarkt om het aanbod van banen voor onze doelgroepen te verhogen.
  • University of Athens: Het Departement van Communicatie en Media Studies van de Universiteit van Athene werd opgericht in 1989 en biedt momenteel cursussen aan ongeveer 1.000 studenten (undergraduate en postdoctoraal niveau). De Faculteit Communicatie en Media Studies staat voorop op het gebied van communicatie theorie en media praktijk in Griekenland. Het Nieuwe Technologieën Laboratorium (UoANTLab) is opgericht in 1996, met het oog op de onderwijs- en onderzoeks behoeften van het departement op het gebied van nieuwe technologieën en hun toepassingen in de communicatie, het onderwijs en de media. Het laboratorium heeft een onderzoek oriëntatie en heeft reeds meerdere relevante projecten volbracht. Één van de meest actieve onderzoeksgroepen binnen het Laboratorium is de Adaptive Content and Systems Group.

Comments are closed.