Archive

Archive for the ‘Onderzoek’ Category

apr
29

Stand van zaken en onderzoek ICT-gebaseerde AT training

Deze studie over de “Huidige stand van zaken en onderzoeksanalyse van ICT-gebaseerde AT training” heeft tot doel:

  • Verzamelen representatieve gegevens over de levering en het gebruik van ICT-AT-producten en diensten in België, Griekenland, Italië, het VK en in Europa, waaronder ook de marktmechanismen.
  • Analyse barrières en kansen in relatie tot het bekomen van een betere toegang tot de arbeidsmarkt door het gebruik van op ICT gebaseerde ondersteunende hulpmiddelen.
  • Analyseren en gebruik maken van de verzamelde gegevens en data om een uniform curriculum samen te stellen voor de opleiding van personen met een handicap tot deskundigen met kennis op het gebied van ICT gebaseerde ondersteunend ehulpmiddelen, en om potentieel andere mensen te trainen met de verkregen kennis.

Het document is als volgt opgebouwd:

  • In het eerste hoofdstuk zullen we kijken naar enkele cijfers met betrekking tot de personen met een handicap in Europa, en meer in het bijzonder met betrekking tot de diverse statistieken die er zijn, vaak met zeer verschillende en tegenstrijdige gegevens.
  • Vervolgens richten we ons op het onderwijs aan kinderen en jongeren met een handicap, en hoe dit wordt aangepakt in alle landen. Concrete voorbeelden voor België, Griekenland, Italië en het Verenigd Koninkrijk zijn ook opgenomen in de bijlage bij dit document.
  • Het volgende hoofdstuk gaat in op de tewerkstelling van personen met een handicap in de EU, gebaseerd op officiële statistieken.
  • We kijken dan naar ICT-gebruik door mensen met een handicap, en de uitdagingen waarmee mensen geconfronteerd worden. Hierbij worden ook gegevens gebruikt uit een aantal eerdere recente studies, waaronder een zeer uitgebreide van het AEGIS project. PhoenixKM personeel was betrokken bij deze studie.
  • Vervolgens gaan we naar de bevindingen van het onderzoek die we uitvoerden in 2012 onder de belanghebbenden in de verschillende EU-landen, gecombineerd met extra input verzameld onder eindgebruikerfora die werden georganiseerd in Italië en het Verenigd Koninkrijk.

Op basis van de resultaten, zal ATLEC het curriculum produceren.

U kan het document hier downloaden (in het Engels, toegankelijke pdf).

jun
30

Online onderzoek naar het gebruiken van ondersteunende hulpmiddelen

Het gebruik van ICT gebaseerde ondersteunende hulpmiddelen  is sterk toegenomen de afgelopen jaren. Ondersteunende technologie kan bevrijdend zijn voor de persoon die het gebruikt, alsook voor de ouder of verzorger. Echter, al te vaak worden bepaalde hulpmiddelen niet gebruikt omdat men niet op de hoogte is van de volledige mogelijkheden.

De resultaten van recente onderzoeken met gebruikers en specialisten in heel Europa hebben aangetoond dat het gebrek aan geschikte of voldoende opleiding de kern barrière is naar het gebruik van hulpmiddelen door eindgebruikers. Dit gebrek aan opleiding wordt vervolgens ook erkend als de belangrijkste barrière voor het beveiligen of het behoud van de werkgelegenheid in een reguliere werkomgeving.

Een aantal opleidingsinitiatieven bestaan, maar ze houden zich voornamelijk bezig met de opleiding van de trainers en professionals die werken met mensen met een handicap, en niet met de werkelijke begunstigden (personen met een handicap). Deze laatste blijven grotendeels onbewust betreffende het enorme aanbod van beschikbare ICT gebaseerde hulpmiddelen of van het potentieel die het biedt voor het verbeteren van vaardigheden, en hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, of het verbeteren van hun onafhankelijkheid.

ATLEC wil deze leemte opvullen en zal zich richten op het trainen van de leerlingen in specifieke vaardigheden, afgestemd op hun individuele behoeften en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, terwijl we ook het functieprofiel van een ICT-AT trainer gaan creëren.

We zijn momenteel bezig met onderzoek naar de behoeften van mensen met een handicap en het opstellen van een state of the art analyse. Het eerste deel van dit onderzoek zal worden uitgevoerd via een online enquête die te vinden is op:

We vragen alle geïnteresseerden om de online enquête in te vullen, zodat we kunnen beginnen met het verzamelen van de informatie die we nodig hebben om het opleidingscurriculum te kunnen ontwikkelen. Zodra het onderzoek is uitgevoerd zullen we werken met mensen met een handicap en andere belanghebbenden, om het curriculum in lijn met de onderzoeksresultaten te creëren.

Met vriendelijke groeten en we danken u bij voorbaat voor uw bijdrage,

ATLEC project team
Oak Field School, Nottingham (UK)
PhoenixKM BVBA (Belgium)
Disability Now (Greece)
Associazione Italiana Assistenza Spastici (A.I.A.S) (Italy)
University Of Athens (Greece)
Greenhat Interactive Ltd (UK)