Ivm

Noodzaak voor basis-ICT en AT training voor mensen met een handicap

Interview met Karel Van Isacker over de noodzaak van basis ICT-en AT training voor mensen met een handicap. Dit wordt mogelijk gemaakt door de gratis resultaten van de ViPi (www.vipi-project.eu) en ATLEC (www.atlec-project.eu) projecten. Deze video werd gemaakt door het Web 2LLP project (http://web2llp.eu).

Onderzoeksresultaten beschikbaar

Het gebruik van ICT gebaseerde ondersteunende hulpmiddelen  is sterk toegenomen de afgelopen jaren. Ondersteunende technologie kan bevrijdend zijn voor de persoon die het gebruikt, alsook voor de ouder of verzorger. Echter, al te vaak worden bepaalde hulpmiddelen niet gebruikt omdat men niet op de hoogte is van de volledige mogelijkheden. De resultaten van recente onderzoeken met gebruikers en specialisten in heel Europa hebben aangetoond dat het gebrek aan geschikte of voldoende opleiding de kern barrière is naar het gebruik van hulpmiddelen door eindgebruikers. Dit gebrek aan opleiding wordt vervolgens ook erkend als de belangrijkste barrière voor het beveiligen of het behoud van de werkgelegenheid in een reguliere werkomgeving. We deden tevens een onderzoek naar de behoeften van mensen met een handicap, samen met het opstellen van een state of the art analyse. Dit is nu beschikbaar en kan je hier downloaden (pdf in het Engels). We  zullen nu werken met mensen met een handicap en andere belanghebbenden, om het curriculum in lijn met de onderzoeksresultaten te creëren. We danken u bij voorbaat voor uw bijdrage.

Betreffende ATLEC

Studies die werden uitgevoerd in Europa met meer dan 1000 eindgebruikers specialisten van ondersteunende technologieën door ACCESSIBLE en AEGIS (KP7-projecten), en KA3 ImPaCT project stellen vast dat training de kern barrière is naar het effectief gebruik van ondersteunende technologieën door eindgebruikers. Dit gebrek aan opleiding wordt vervolgens ook erkend als de belangrijkste barrière om een baan in een reguliere werkomgeving te bekomen. Hoewel er Europese initiatieven zijn, zoals Eastin (www.eastin.info), die reeds data verzamelen over ondersteunende technologieën in (gedeeltelijke) ISO gestructureerde databases, ontbreekt de training, of voldoet die niet aan de behoeften van de eindgebruikers. Er zijn reeds een aantal initiatieven zoals ATVET (Verenigd Koninkrijk), Blinde mensen in kwalificatie (Oostenrijk), IMPACT, en Bijblijven met Ondersteunende Technologie, maar deze spitsen zich vooral toe in het voorzien van opleidingen van de trainers en professionals die met personen met een handicap werken , en niet met de werkelijke begunstigden (personen met een handicap) die grotendeels niet bewust zijn van wat er zoal betsaat op het vlak van ondersteunende ICT gebaseerde technologieën. ATLEC is er om deze leemte op te vullen en zal zich richten op het trainen van specifieke vaardigheden in het bijzonder afgestemd op hun individuele behoeften en inzetbaarheid, terwijl ook het functieprofiel van de ICT trainer (voor ondersteunende technologieën) zal gecreëerd worden. De innovatie van dit project ligt bij de user centered design aanpak en de individuele afstemming van het ATLEC curriculum en lesmateriaal aan de leerlingen met de behoeften, in combinatie met de implementatie van mobiele leerobjecten om de opleiding te ondersteunen, evenals het toepassen van mentoring als een extra ondersteunend aspect van de ATLEC opleidingsdiensten. De focus ligt op de persoon met een handicap (zijn / haar behoeften en mogelijkheden als een leerling), maar ook op de trainer. Ook innovatieve pedagogische methodieken zullen toegepast worden, met behulp van blended learning (F2F, online en mobiel), wat zou moeten resulteren in toegankelijke (WCAG2.0) leer / opleiding objecten, die uitwisselbaar zullen zijn met andere leer-initiatieven. Alle ATLEC leerobjecten, trainingsmateriaal en mobiele toepassingen zullen ook worden aangeboden via het platform van het ViPi project (KA3-ICT, 511.792-LLP-1-2010-1-GR-KA3-KA3NW), gestart in 2012, en  gecoördineerd door PhoenixKM. Het trainen van de eindgebruikers in de juiste gebruik van ICT-gebaseerde ondersteunende technologieën betekent ook dat men nieuwe (digitale) vaardigheden zal leren  (kerncompetenties), en ze een groter vertrouwen en aanpassingsvermogen kunnen beomen om zo ook deel te kunnen uitmaken van de reguliere arbeidsmarkt. Naast het aanbieden van kennis omtrent ICT-gebruik, en wat het meest geschikt is voor hun specifieke handicap, zal er tevens een mentoring programma worden opgezet op de werkvloer in België en Griekenland.

Comments are closed.