Archive

Author Archive

Jan
20

ATLEC project in 7th incluD-ed newsletter

Includ-ed, the European network on inclusive education and disability, featured the ATLEC project this week in their 7th incluD-ed newsletter.

Jul
28

Survey requests

We have received quite some request for contributions to surveys and we simply cannot address all.

However, all outcomes of ATLEC are freely available at http://atlec-project.eu/download/, as well as via the ADAM database.

Jul
23

Seminar ‘Supporting the development of digital skills of persons with disabilities of all ages – Policies, strategies and tools’

First announcement ENTELIS SEMINAR: Supporting the development of digital skills of persons with disabilities of all ages – Policies, strategies and tools
26-27 November 2014 – Bologna Italy

The digital divide is a fact. Many people with disabilities do not participate, or experience difficulties in fully participating, in the digital society. There are many factors that contribute to this situation, ranging from environmental factors (physical and cultural barriers) to person-related factors, such as lack of training or unfamiliarity with technology. The ENTELIS network aims to reduce the digital divide by fostering exchange of information and good practice, by networking all relevant stakeholders and by contributing to policy development. The seminar will address the entire range of factors within a holistic perspective. However, in investigating possible solutions, it will particularly focus on person-related factors: it will explore how actions and measures aimed at the person’s empowerment and digital skills development can improve participation and freedom of choice in the digital society.

The pre-Seminar event (Wednesday 26 afternoon) will be targeted to the public-at-large, including policy-makers, journalists, non-governmental organisations, self-advocacy groups. Participation is free of charge. Registration is encouraged.

The Seminar (Thursday 27, full day) will be mainly targeted to education and rehabilitation professionals, service providers, researchers and experts in information technology and assistive technology. It will include keynote speeches, selected contributions from the participants and parallel working groups. It will be organised in such a way to promote the maximum amount of information exchange, reciprocal learning, networking and project incubation.

Fee: 150 Euro. Free of charge for ENTELIS partners and for members of AAATE, EASPD and EVBB. Registration is required.

Call for presentations (abstracts), programme and registration information: www.entelis.net

The seminar is held in the framework of the thematic event: (Assistive) technology as a Human Rights Enabler Bologna 26-29 November 2014

Open call for contributions to the ENTELIS seminar programme (pdf)


Apr
30

Klantenbereik via sociale media en e-commerce / gebruik van aangepaste ICT

HAZO vzw - Handicap Zelfstandig Ondernemend

HAZO vzw – Handicap Zelfstandig Ondernemend

Dit thema kan aangevuld worden met een peercounselingsessie waarbij nog andere vragen kunnen aan bod komen die met uw persoonlijke actuele problematiek te maken hebben.

E-marketing, hoofdthema van de avond :
Verplaatsings- en communicatiemoeilijkheden kunnen voor bepaalde ondernemers met een handicap een hinderpaal zijn om vlot hun klanten te bereiken. Maar met de hedendaagse mogelijkheden kunnen er middelen aangereikt worden die daarbij een hulp zijn. Denken we maar aan de sociale media als kanaal om nieuwe contacten te leggen of bestaande klanten op te volgen.
We zullen het ook over e-mailmarketing hebben, dat een zeer krachtige vorm van promotie voeren blijft, dit mits het naleven van bepaalde regels.
E-commerce kan ook perspectieven bieden aan ondernemers met een handicap. Men dient bijvoorbeeld niet steeds zelf een stock bij te houden.
Voor dit deel van de avond doen we beroep op dhr. Lieven Van de Velde die reeds meer dan 15 jaar bedrijfsleiders onderhoudt over internet en e-marketing.  Hij verzorgt de inleiding, maar houdt ook heel veel tijd vrij voor (individuele) vragen uit de groep.

ICT aangepast aan de handicap :
Internet kan oplossingen bieden, maar de aangepaste apparatuur om, met een handicap, de mogelijkheden van het internet te kunnen gebruiken, is uiteraard ook een belangrijk gegeven. Dat kan vanuit verschillende handicaps belicht worden. Misschien kan er bijvoorbeeld gekeken worden naar strategieën opdat mensen met een hoorstoornis meer bereikbaar worden. Inzake aangepaste ICT-apparatuur doen we die avond een beroep op mevr. Veerle Van Cauwenberg, een beslagen spreekster vanuit de organisatie ICT-WIJS. Ook zij zal voldoende tijd vrijmaken om in te gaan op vragen vanuit de groep.

Peercounselingmoment :
Op het einde van de avond maken we nog graag tijd vrij om in te gaan op handicapspecifieke vragen die niet direct met e-marketing of ICT te maken hebben.

Praktische gegevens
—————————
Datum : 16 juni 2014

Tijdstip: Van 18u30 tot 22u

Prijs : alles gratis, ook de aangeboden drankjes

Plaats : Europahotel, Gordunakaai  59 te 9000 Gent

Dit hotel is zeer geschikt voor personen met een handicap; goed bereikbaar met de wagen
en op 800m van het St.Pietersstation gelegen.

Assistentie : Indien tijdig bij ons aangevraagd kan een doventolk en/of een schrijftolk voorzien worden.

INSCHRIJVEN NOODZAKELIJK VIA : info@hazovzw.be of 055/ 60 37 43

Mar
21

ATLEC paper at at the 14th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies

ATLEC’s paper “Providing assistive ICT learning for people with disabilities through a personalised mobile application” (Authors: Stavroula Papavasiliou, Karel Van Isacker, Constantinos Mourlas, Maria Saridaki) was accepted as full paper for presentation at the 14th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2014).


Mar
19

ATLEC at Plovdiv International Disability Fair

ATLEC is being presented by PhoenixKM at the Plovdiv International Disability Fair (Bulgaria) from 20-24 March 2014. This event is organised by the European commission and the Federation of Employers.

Booth at International Disability Fair (Plovdiv)

Booth at International Disability Fair (Plovdiv)
Mar
06

ATLEC partner keynote speaker at CAVA 2014ATLEC partner keynote spreker op CAVA 2014

CAVA 2014 logo

The CAVA 2014 conference (VI International Conference of Adaptive and Accessible Virtual Learning Environment CAVA 2014, Promoting an Inclusive Learning Culture) renews its goal of being the most important Latin American forum in which scientists, professionals and students exchange ideas and share their research results in the domain of Inclusive and Adaptive. ATLEC project coordinator Karel Van Isacker will present ATLEC outcomes in his presentation “Inclusion in Europe: a holistic view on the many affected domains to support integration and employability; the Belgian case study”. It will address in a holistic manner how people with disabilities are integrated into society in Europe, in terms of acquiring the needed (basic) ICT and ICT-based AT skills but also in terms of social competences. This will be presented with special focus on Belgium, and how this integration is achieved by using e.g. desktop and mobile based games.

CAVA 2014 logo

De CAVA 2014 conferentie (VI International Conference of Adaptive and Accessible Virtual Learning Environment CAVA 2014, Promoting an Inclusive Learning Culture) is het belangrijkste Latijns-Amerikaanse forum waar wetenschappers, professionals en studenten ideeën uitwisselen en hun onderzoeksresultaten in het domein van Inclusieve en Adaptieve technologieën met elkaar delen. ATLEC projectcoördinator Karel Van Isacker zal de ATLEC resultaten naar voren brengen in zijn presentatie “Inclusion in Europe: a holistic view on the many affected domains to support integration and employability; the Belgian case study”. Het zal op een holistische manier bekijken hoe mensen met een handicap worden geïntegreerd in de samenleving in Europa, in termen van het verwerven van de benodigde (basis) ICT en ICT gebaseerde AT vaardigheden, maar ook in termen van sociale competenties. Dit zal worden gepresenteerd met speciale aandacht voor België, en hoe deze integratie wordt bereikt door gebruik bv. desktop en mobiele games.

Feb
17

ATLEC @ presentation NV-A leaflet “Een beperking mag geen handicap zijn”Een beperking mag geen handicap zijn

Helga Stevens during the presentation

Helga Stevens during the presentation

Monday evening 17 February, PhoenixKM was present at the presentation of the leaflet “Een beperking mag geen handicap zijn” (an impairment cannot be a handicap) in the Flemish Parliament in Brussels, Belgium.

Helga Stevens during the presentation

Helga Stevens during the presentation

Op 17 februari stelde de N-VA haar nieuwe brochure ‘Een beperking mag geen handicap zijn’ voor in aanwezigheid van de sector. Ook PhoenixKM was aanwezig

Personen met een beperking worden geconfronteerd met wachtlijsten, ingewikkelde procedures en een versnippering van bevoegdheden tussen overheden en diensten.

Vanuit die analyse werkten N-VA-parlementsleden Lies Jans en Helga Stevens een langetermijnvisie uit waarin de autonomie en een zorgsysteem op maat voor personen met een handicap centraal staan.

Zo pleit de N-VA voor één gespecialiseerde Dienst Onderzoek en een sterk vereenvoudigde administratie. Personen met een beperking die kunnen en willen werken moeten daar alle kansen toe krijgen zonder risico op verlies van hun tegemoetkoming. Elke persoon met een erkende handicap en een ondersteuningsnood, moet een persoonlijk ondersteuningsbudget krijgen. Met dat budget, zeg maar een soort financieel ‘rugzakje’, kan hij/zij dan zelf zijn zorg sturen.

U kan de brochure hier lezen en bestellen.

Feb
05

ATLEC at Times Educational Supplement

ATLEC at Times Educational Supplement (TES)

ATLEC at Times Educational Supplement (TES) North of England Resources Show incorporating Special Needs conference and the North of England Conference

Throughout the project there have been a range of dissemination events attended by the UK partners including the Times Educational Supplement (TES) North of England Resources Show incorporating Special Needs conference and the North of England Conference. This has raised the profile of the project amongst teachers, trainers and educational practitioners.
FAST (Foundation for Assistive Technology) who work with the AT community to support innovation in product development and good practice in service provision have added the aims, objectives and outcomes of the ATLEC project to their online database of AT resources. This represents a particularly successful outcome given that FAST have influence at a strategic policy level in the UK.

Feb
05

UK pilotingEvaluatie ATLEC in België

UK pilot participants

UK pilot participants

Oak Field School and Sports College and Green Hat Interactive conducted a piloting phase of the ATLEC curriculum between October 2013 and February 2014. The curriculum was piloted at the access level for participants with severe learning difficulties. Twenty participants were involved in the UK piloting process with ages ranging from 16-37 years old. All of the piloting was conducted at the Oak Field School site – making use of the wide range of assistive technologies available at the school.
The sessions were considered a success by both participants and facilitators. Participants demonstrated an increased understanding of what constitutes ICT AT and the impact that it can have on the lives of individuals. The participants were also introduced to the ATLEC mobile application which guides an individual through the process of determining which assistive technology could be suited to their intellectual and/or physical needs.
The piloting phase concluded with a successful and enjoyable presentation evening at the Nottingham Playhouse theatre hosted by the director of the theatre. All participants were awarded a certificate to acknowledge their valuable contribution to the ATLEC project. De Belgische testen zijn positief verlopen, en werden uitgevoerd met personen met een beperking, alsook leraars uit het (inclusief) onderwijs in de periode juni 2013 – februari 2014.

De resultaten van het ATLEC project (curriculum en cursus, alsook mobiele toepassing) worden momenteel nog aangepast op basis van de feedback die we van de eindgebruikersgroepen hebben ontvangen. Daarna zullen deze eind februari in hun finale versie ook ter beschikking gesteld worden via deze website.

De analyse van alle pilots zullen binnenkort ook beschikbaar zijn.