Home » Relevant events, Relevant news » AAATE 2013AAATE 2013
Dec
24

ATLEC plans to attend AAATE 2013, the 12th European AAATE Conference and present a paper on the ATLEC outcomes. This will take place in Vilamoura (Algarve, Portugal) on 19-22 September 2013.
Throughout the years the AAATE conference has establish itself has a privileged forum for researchers in the transdisciplinary area of Assistive Technology. One of the main objectives of the AAATE2013 Conference is to bring together researchers, professionals, manufacturers, end users and its families, and combine their knowledge, expertise, needs and expectations, contributing in a multidisciplinary way to the success of this meeting.ATLEC is van plan om AAATE 2013, de 12e Europese AAATE Conferentie bij te wonen en een paper te presenteren betreffende de ATLEC resultaten. Dit zal plaatsvinden in Vilamoura (Algarve, Portugal) op 19-22 september 2013.
Door de jaren heen is de AAATE conferentie een bevoorrechte forum voor onderzoekers geworden in het transdisciplinaire gebied van ondersteunende technologieën. Eén van de belangrijkste doelstellingen van de AAATE2013 conferentie is het samenbrengen van onderzoekers, professionals, fabrikanten, eindgebruikers en de gezinnen en hun kennis, expertise, behoeften en verwachtingen te combineren, wat bijdraagt tot een multidisciplinaire omgeving en tevens tot het succes van deze conferentie.

Comments are closed.