Home » Project Meetings, Relevant news » 4th project meeting in Athens4de project vergadering in Athene
Jun
06

Athens - Acropolis view

Athens – Acropolis view

On 25-26 June, the ATLEC partnership will meet in Athens, Greece for its 4th project meeting, hosted by the Department of Communication and Media Studies of the University of Athens.
Focus will be on preparing for the training courses to be prepared, together with the subsequent piloting in all partners countries: Belgium, Greece, Italy and the UK.
Athene - zicht op Acropolis

Athene – zicht op Acropolis

Op 25-26 juni zal het ATLEC partnerschap bijeen komen in Athene, Griekenland voor de 4de project vergadering, georganiseerd door het Departement van Communicatie en Media Studies van de Universiteit van Athene.
Nadruk zal liggen op de voorbereiding van de opleidingen en de latere piloot ontpooiing in alle partner landen: België, Griekenland, Italië en het Verenigd Koninkrijk.

Comments are closed.